Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stojím za primátorem.

17. 3. 2009
Velice si cením reakce primátora Kubaty na otevřený dopis občana Odvalila, včetně jeho osobního postoje k aktivitám neonacistů. Dovolím si ho doplnit o pár myšlenek, kterými bych chtěl, mimo jiné, vyplnit argumentační pasivitu (pokud mi něco neuniklo) politických špiček ústecké ČSSD. Závažnost problému mne k tomu opravňuje.
Jsem stejně jako pan primátor přesvědčený, že neonacistickému nebezpečí se musí čelit změnou zákonů. Naději, že řada mladých lidí v černých kapucích, prožívajících pubertální fascinaci z revolty nakonec dostane rozum, s ním, bohužel, možná pod vlivem historie, nesdílím. Lidé, kteří mládež, a nejen ji, radikalizují, zcela nepochybně využívají současnou světovou ekonomickou krizi ke svým politickým cílům. To samo o sobě není ničím neobvyklým, neboť na principu spokojenosti, či nespokojenosti se v demokratickém světě naprosto legálně usiluje o přízeň občanů. Jsem však toho názoru, že se neonacistickému nebezpečí, navenek se opírajícího o demokratické právo na názor, musí čelit změnou společenských, ale i privátních hodnot. Neonacisté nesmí mít důvod, aby znejistěným a životní realitou zklamaným lidem mohli vtloukat do hlavy jednoduchá a rychlá řešení. Realita je bohužel taková, že ani já bych se proti některým argumentům, zaznívajících z jejich řad, nemohl vymezovat. I já jsem dlouhodobě přesvědčený, že se s obyčejnými občany nehraje vždy fér. Narozdíl od neonacistů však věřím ve změnu chování politických reprezentací svobodnou občanskou volbou a pokud se vyjadřuji kriticky, pak jen z toho důvodu, aby se lidé více zajímali o věci veřejné. Byť se mi mnohé nelíbí, pak musím tváří tvář politické realitě konstatovat, že pro mne není v tuhle chvíli, z mého pohledu, předražená zakázka společensky stejně nebezpečná, jako vystrkování růžků neonacistických spolků. Věřím, že i pan primátor by konstatoval něco podobného, byť v obráceném gardu. Právě z tohoto důvodu se v tuto chvíli plně stavím za svého primátora.
Chci vyzvat nepřizpůsobivé občany, za které, na rozdíl od mnohých, tedy i od neonacistů, považuji všechny, kteří nerespektují zákony a psaná, či nepsaná společenská pravidla, aby na principu přirozeného pudu sebezáchovy, jakým disponuji já a nepochybně i pan primátor, přiložili ruku k dílu. Vypadá velice směšně a nedůvěryhodně, když lidé, kteří právo druhých nerespektují, vyzývají politiky, včetně komunálních, kterým svým chováním dlouhodobě hází klacky pod nohy, aby je chránili před lidmi, kteří je podle nich porušováním zákonů ohrožují. Neochota nepřizpůsobivých lidí bránit pozitivním změnou chování sebe sama, je pověstným setím větru, který předchází sklizni bouře. Ti, kteří s těmito lidmi pracují, nebo je z pozice nevládních organizací zastřešují, jim tuto smutnou pravdu musí neustále připomínat. Hlas primátora a občanů, kteří sdílí k neonacismu stejné postoje jako on, by sám o sobě k odvrácení hrozby nemusel stačit. Zákony platí pro každého. To je cíl, který ohrožená společnost musí maximálně respektovat a co nejrychleji realizovat v praxi. Společnost! Ne neonacisté!
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář